دست های محتاج

by

این برنامه شامل مجموعه ای از معروفترین دعاها و زیارت نامه های شیعه می باشد

زیارت عاشورا–دعای صباح–دعای کمیل–دعای سمات– دعای ندبه–دعای سحر–دعای ابو حمزه ثمالی–دعای افتتاح–دعای نور–دعای جوشن کبیر–دعای توسل–دعای فرج امام زمان(ع)……….

همراه با آیه الکرسی

و مختصری از تعقیبات نمازهای یومیه

محتاج به دعای شما دوستان,,,,,التماس دعا

منابع

http://mafatih.anhar.ir/

http://www.beytoote.com/

اسکرین شات های برنامه

وقــت دانــلود رســید

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.