باغبان بشو …

by

امروزه زندگی در شهر ها و آپارتمان ها به مقدار قابل توجهی ما را از طبیعت و زیبایی های آن دور کرده.

طبیعتی که مایه آرامش و البته مظهر آفرینش بی عیب و نقص خداوند متعال است.

اما این سبک زندگی هم نمیتواند انسانی که فطرت زیبا پسند و طالب آرامش دارد را از این نعمت الهی دور کند.

با پرورش گیاهان و داشتن آن در محیط خانه خود میتوانید علی رغم محدودیت های آپارتمان و زندگی شهری میتوانیم زندگی خود را زیبا تر کنیم.

خیلی از اشخاص علاقه دارند که در خانه خود , باغچه , باغ کوچک خود گل ها و گیاهان زیبایی را پرورش بدهند و گلخانه ی زیبای شخصی خود را داشته باشند.
ما در این بسته سعی داریم انواع گل و گیاهان را به شما معرفی کنیم و نحوه کاشت و نگهداری و پرورش انها را نیز بیان کنیم.

نظر و ستاره فراموش نشه دوستان

منابع:

http://www.beytoote.com/

https://fa.wikipedia.org/wiki/

 

اسکرین شات های برنامه

وقــت دانــلود رســید

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.